CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA…

ZEN

     Vyznačuje se tím,že neklade mezi člověka a skutečnost žádnou soustavu pojmů, žádnou teorii a dokonce ani žádné učení, ale že se snaží od samého počátku o bezprostřední pojmově nezprostředkovaný prožitkový kontakt se skutečností, o intuitivní proniknutí do její podstaty.

Zen má co činit se skutečností a ne s jejich logickými,slovními a matoucími představami. Cílem cvičení Zenu je dosažení nového pohledu na podstatu světa. Kdo je zvyklý logicky myslet podle pravidel dualismu, musí se od těchto pravidel osvobodit a potom se může přiblížit stanovisku Zenu. Ty i já žijeme zdánlivěve stejném světě, ale kdo může říci, zda-li věc, kterou oba nazýváme kamenem ležící před naším oknem, je pro nás oba tímtéž ? Dosažením tohoto nového pohleduse nazývá Satori.  Satori lze definovat jako intuitivní niterný pohled na rozdíl od intelektuálního logického porozumění. Satori je zážitek, který ani hora výkladů a důkazů nevysvětlí nikomu, kdo zážitek nemá.  Satori , které by bylo někomu možné vysvětlit, kdo zážitek nemá , by už nebylo Satori.  Neboť Satori proměněné v pojem už není Satori.  Proto to jediné, čemu lze člověka v Zenu učit, je získat člověka a ukázat mu cestu , na níž může lidský duch sám dosáhnout cíle.

Metoda , která nás vede k novému pohledu na svět zvané Satori se nazývá zazen. Provádí se v meditační hale, která se nazývá Zendo.

V Zazenu je důležitý vnitřní postoj, který je zaměřen napozici, v které se tělo nachází v průběhu zazenu a na dech.  Vytváří se prostor , pro zbavení se intelektuálního uchopování prožitku.

Pozice těla v zazenu :    vzpřímená páteř, nohy jsou překřížené buď v lotosu (nohy jsou  umístěny na opačném stehně),  polovičním lotosu nebo v krejčovském sedu.  Sedíme na meditačním polštářku (asi 10 cm vysokém)  nebo na složené dece(náhrada meditačního polštářku).  Oči pootevřené , pohled upřený  1 m před sebe, nemrkáme, uvolněný pohled. Dech pomalu plynoucí, klidný, tichý.

Metodou zazen se učíme měnit pohled na svět.   Nový pohled na svět nás vede v běžném životě k jasnějšímu vnímání světa, pružnějšímu postoji při řešení každodenních situací a vytváří podmínky vhodné pro intuitivní vhled do podstaty života.  Při delších zenových zásedech se používá mezi jednotlivými sezeními meditační chůze zvaná Kin Hin.  Je pokračováním  zazenu .  Soustředění je zaměřeno na vlastní chůzi, pozici těla, nohou, držení rukou a dech. 

Každá činnost , kterou účastníci zenového zásedu provádějí je konána v duchu plného soustředění na činnost.

Každý účastník bude seznámen s činností, kterou bude vykonávat v době tomu určené.

V průběhu zenového zásedu je pěstována mauna – posvátné mlčení. Mluvit je dovoleno pouze při příjezdu, kdy se všichni přivítají, budou rozděleny činnosti pro zdárný průběh zásedu a na závěr, kdy bude provedeno zhodnocení průběhu.


Zanechat komentar