CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA…

Výchovou ke svobodě

V životě člověka je několik významných období a okamžiků, které ovlivní celý jeho zbývající život. Jsou to :

1)  těhotenství

2)  porod

3)  první tři roky jeho života

Tyto tři období  života dítěte jsou plně v rukou a kompetenci jeho rodičů, jejich zralosti či nezralosti. Záleží na jejich zodpovědnosti za svůj život, život ve vztahu a nejvíce za život svého dítěte. Dítě je bezbranné a nasává do sebe atmosféru a vzorce chování svých rodičů jako houba. Většina rodičů si málo uvědomuje, jak jejich nezvládnuté emoce a jejich životní situace ovlivní život  dítěte.

Pro nenarozené dítě začíná již se vytvářet jeho osud vzájemným hledáním jeho budoucích rodičů. Vztahy vznikají buď náhodně nebo uvědomělým hledáním partnera. Druhý přístup je hodnotnější, neboť budoucí rodič začíná více přemýšlet nad kvalitami svého partnera a  nejdůležitější aspekt je přemýšlení o vzájemné cestě životem, orámované morálními kvalitami a směřováním za společnými cíli. První přístup v hledání je na bázi sexuálních pudů člověka, které ja nahodilé, animální a je vedeno pouze karmou obou partnerů. Tento vztah je založen na vratkých základech, které se často  rozsypou a vztah ztroskotá.  Často se opakují vzorce chování růdičů partnerů a minulých generací.

Pro nenarorené dítě je velkým darem , když se narodí zralým rodičům, kteří uznávají etické a morální zásady života a směřují vědomě do šťastných vod svých a svých dětí, které je charakteristické pro dobře naplněný život. 

Těhotenství až první tři roky dítěte nejvíce prožívá matka dítěte.

Role otce je ochranářská, zabezpečující - je rovněž důležitá pro pohodu matky.

Role matky je plně se oddat svému dítěti, které je  v její moci a touží po její lásce.Toto období je velmi důležité pro matku samu. Má velkou příležitost vedoucí k poznání vlastních omezení a chyb, které převzala od svých rodičů. Je to nejrychlejší cesta k plnému probuzení, ale jenom v případě oddání se roli matky. Často matky utíkají od svých dětí a také nezvládají své emoce, která vybíjejí na bezbranném dítěti a zraňují ho.

Období těhotenství

budoucí matka je účastna zázraku, který se neustále v přírodě opakuje, zrod nového života. Proces , který se odehrává na planetě Zemi, od jednobuněčných prvoků, až po složitý systém, jako je člověk sám. Již se utváří skrytě v děloze matky a záleží pouze na ní, zda naváže kontakt, s tímto dějem nebo promarní příležitost . Každý den je významný pro vývoj plodu. Vývoj plodu ovlivňuje strava, myšlení,včetně emocí  a konání matky, včetně dýchání, které způsobuje okysličování organismu.

Období porodu  

které je velmi významné pro dítě, jakou cestou se narodí a s jakými obtížemi. Je to první setkání s vějším prostředím . První boj o přežití.

První tři roky  života dítěte

V tomto období pokračuje rychlý proces učení se , výstižněji řečeno, nasávání vzorců budoucího chování podle chování svých rodičů. Opět působí zde nevědomost rodičů, kteří si neuvědomují, že svým chováním a chováním ve vztahu, nejvíce se podepisují na životě svého dítěte. Dítě nerozumí ještě slovům , ale reaguje na vibraci rodiče, na jeho myšlení a chování. Zbytečné hádky rodičů, jejich nezvládnuté emoce, boj o dominantnost ve vztahu, manipulace s druhým, pokrytectví, to jsou významné vzorce pro dítě. S těmito vzorci se bude potýkat dítě samo. Je to jako bychom své dítě uvěznili svým chování  nebo začarovali a tím způsobili problémy v jeho životě

Tyto tři období určí na dlouhou dobu  život člověka , až do okamžiku, kdy si uvědomí svoje omezení a začne toužit po změně. Dále nastává hledání dobrého a vhodného učitele, který mu pomůže změnu ve svém životě uskutečnit.

V dalších letech života dítěte se vytváří modely sociálního cítění, život v lidské pospolitosti a jednotlivé dovednosti. V této chvíli nastupuje významěji úloha otce,  hlavně v případě chlapců. 

Každý člověk se stává vzorem pro druhé a může tím způsobit  změnu u druhého člověka. Toto platí jak v pozitivním , tak i negativním směru. Toto je nanejvýš důležité ve vlastní rodině a ve výchovném procesu.

Každá hodina, kterou člověk dává svému dítěti se mnohokráte vrátí. Naše děti jsou naše jediné bohatství, do kterých je záslužné investovat.

Naopak, každá neprožitá hodina s dítětem nechává negativní stopy, v dalších vývojových etapách dítěte.

Zásady :  pomáhat vytvářet obranyschopnost  dítěte vhodným chováním

                 vést dítě, co nejdříve k samostatnosti a zodpovědnosti   

                 naslouchat potřebám dítěte

                 vytvářet podmínky pro probouzení schopností dítěte pro budoucí pracovní

                 realizaci

Všichni jsme samověznitelé ve svých představách. Vyjití z vězení je rovněž jenom naší vlastní volbou.

Nemoc je možné léčit pouze v případě , že nemoc poznáme, jako nemoc takovou.

Na závěr chci všechny budoucí a současné rodiče pozvat do Kurzu Výchovou ke svobodě.Ke změně je nutná pravidelnost v usilování (praktikováním) a vzájemná diskuse nad tématy, které zajímají účastníky kurzu. Dochází k hledání cesty , jak nejlépe pomoci svému dítěti a sobě, k nalezení společného štěstí, na které máme všichni nezadatelné právo. Povinností je ale praktikovat a nepromarnit svůj vlastní život a život svého dítěte.  Rovněž se všichni vzájemně inspirují. V současné době je velmi těžké odolat kolektivnímu vědomí, které působí na každého z nás prostřednictvím médií a společnosti. 

Na možnou spolupráci na Cestě k vlastní svobodě a svobodě svého dítěte se těším

Láďa Lebeda

            V případě zájmu email ladalebeda@seznam.cz 


Zanechat komentar