Aktivity v Pardubicích

  • Jóga pro mírně pokročilé pokračování ve cvičení hathajógy zeměřené delší výdrže, seznámení s očistnými technikami krijajóga, pranajámi, pratjaháry, dhjány a samadhi.
  • Kurz osobního růstu – Pomocí zaměření na určitou oblast života dojít ke zkvalitnění svého žití. Jednotlivé oblasti jsou práce a poznávání fyzického těla, práce s životními energiemi, emocemi, myslí, odkrývání stinných stránek své duše, probouzení soucitu a lásky,přijmutí sexuality apod. Zároveň s tímto ruku v ruce jde o odhalování  navyklých modelů chování a vidění světa a vycházející cesta vedoucí ke změně.
  • Cesta pokojného bojovníka – Je pokračováním Kurzu osobního růstu s důrazem na nebojování , ovládáním svého chování a změnu vnitřních postojů. Cílem je nalezení sebe sama a své pravé podstaty.
  • Kurz Rodičů společné odhalování chybných postojů při výchově dětí s cílem, co nejvíce usnadnit svému dítěti osobní rozvoj a nalezení reálizace v životě. Též se budeme dotýkat vztahových problémů, které svým postojem můžeme zlepšovat nebo zhoršovat. Účastnit se mohou buď jeden z rodičů nebo oba.
  • Jóga v dopoledních hodinách obdoba cvičení ve večerních hodinách. Pro lidi, kterým vyhovuje cvičení v dopoledních hodinách. Náplň kurzu stejná. Tento rok není otevřen.
  • Sobotní programy s jógou