Dynamické meditace

Dynamické meditace se budou konat pravidelně první týden v měsíci, který je ucelený. Nejbližší bude v listopadu 7. -11.11.2022. Vždy ráno začátek v 5:20 a ukončení v 6:30. Další bude 5. -9.12.2022 atd.

Týden 7.-11.11.2022 odpadá

Upozornění vždy na nejbližší meditaci

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *