Informace ke cvičení jógy ve waldorfské škole

Středeční cvičení jógy zahájíme v okamžiku , kdy se nahlásí požadovaný počet 15 lidí na jedno cvičení jógy . Je to z důvodu dvojnásobného zvýšení nájemného za tělocvičnu a nemám v úmyslu zvedat pololetní předplatné. Je výhodné, když jsou dvě cvičení a můžete si nahrazovat cvičení, které jste nemohli absolvovat v daném dni, který jste si vybrali. Doufám, že se nám podaří v krátkém čase naplnit požadovaný počet lidí. Ve waldorfské škole mám příslib k rezervaci prostoru na středeční cvičení, ale nebude trvat dlouho. A jakmile prostor někdo zaplní je obtížné ho znovuzískat. Až v době , kdy se uvolní v budoucnu. Těším se na naše společné setkávání Láďa Lebeda

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *